PLASE is a research group in Nanjing University of Aeronautics and Astronautics focusing on programming language and software engineering.

 

Members

■  Ju Qian
■  Lijuan Hong
■  Di Zhou
■  Peixing Yang
■  Hui Zhou